وردپرس فارسی ۴٫۷ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «< href="https://f.wikipei.org/wiki/%D9%8%D8%B%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B">فرج علیپور» است.

می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از < href="http://wp-persin.com/ownlo/">این بخش دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.
توجه داشته باشید که پیغام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید مربوط به وردپرس فارسی (fIR) باشد.

< href="http://wp-persin.com/395/0/7/wp-persin-47/">منبع