وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

< href="http://wp-persin.com/396/0/05/wp-persin-473/">منبع