این روزها همگام‌سازی تقویم گوگل با اوت‌لوک مایکروسافت یکی از ضروریات مدیریت زمان و وظایف روزانه محسوب می‌شود.

< href="dayatheme.ir/207/8/8/9078/sync-microsoft-outlook-google-clenr/">لینک منبع