به گزارش منابع روسی، گوگل در پاسخ به ابهام در رتبه‌بندی برخی سایت‌ها گفته است که تغییری در الگوریتم‌های خود نداده است.

< href="dayatheme.ir/207//27/25566/google-sys-no-lgorithm-chnge/">لینک منبع