وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

< href="http://wp-persin.com/395//08/wp-persin-472/">منبع