کمبریج آنالیتیکا که بیشتر نامش را با بحران اخیر ایجادشده برای حریم خصوصی کاربران فیسبوک می‌شناسیم، به‌طور رسمی اعلام ورشکستگی کرد.

< href="dayatheme.ir/208/5/9/27236/cmbrige-nlytic-files-bnkruptcy/">لینک منبع