مطمئنا نمی‌توان استارتاپ‌های تازه تأسیس را با برندهای مطرح مقایسه کرد؛ اما می‌توان از نکاتی که آن‌ها برای بازاریابی برند استفاده می‌کنند درس‌های ارزشمند گرفت.

< href="dayatheme.ir/207//6/254745/wht-nike-isney-n-elt-cn-tech-bout-brning/">لینک منبع