فیلم آموزش شروع برنامه نویسی اندروید از شرکت Plurlsight.
در این آموزش ویدئویی برنامه نویسی اندروید شما با برنامه نویسی اندروید و محیط برنامه نویسی آن آشنا می شوید.
مطالبی که در این آموزش برای شما بیان می شود:

  • آشنایی با اصول برنامه نویسی اندروید
  • نصب JDK
  • نصب اندروید استودیو
  • ساخت یک برنامه ساده برای اندروید

سطح آموزش: مقدماتی

لینک دانلود: < href="http://l.evelopzoom.com/nroiProgrmming/Plurlsight/Plurlsight%20Strt%20Developing%20for%20Anroievelopzoom.com.rr">Plurlsight Strt Developing for Anroievelopzoom.com

< href="http://www.evelopzoom.com/%D9%8%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%B%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B%D9%88%DB%8C%D8%AF/">منبع