زبان‌های برنامه‌نویسی آینده، یک شبه خلق نمی‌شوند؛ با شناخت زبان‌های برنامه‌نویسی آینده می‌توانید با استراتژی‌های مفید برای کسب موفقیت این حرفه آشنا شوید.

< href="dayatheme.ir/208/5/22/272209/progrmming-lnguges-tht-will-chnge-the-future/">لینک منبع