علم در بازاریابی نقش کلیدی ایفا می‌کند، بخصوص علم روانشناسی. تایید اجتماعی یک پدیده روانشناسی بسیار تأثیرگذار است.

< href="http://dayatheme.ir/207/5/30/5723/use-socil-proof-boost-results/">لینک منبع