در این < href="http://blog.ytheme.ir/ctegory/worpress/trining-worpress/">آموزش افزودن گزینه به نوار مدیریت< href="http://blog.ytheme.ir/ctegory/worpress/"> وردپرس را به شما دوستان یاد میدیم با انجام این کار یه نوع میانبر برای نوار مدیریت درست می کنید که مثلا می توانید برچشب ها ارسال مطلب و… را اضافه کنید و باعث سرعت عمل شما در کارکردن با سایت بشود و این امکان را با چند خط کد به Functions.php میشه اضافه کرد
به فایل Functions.php خود بروید و کد زیر را در آن قرار بدید

/*
*   group of links uner  prent link
*/
// A  prent shortcut link
function customtoolbrlink($wpminbr) {
$rgs = rry(
'i' => 'ytheme.ir',
'title' => 'ytheme.ir',
'href' => 'https://www.ytheme.ir',
'met' => rry(
'clss' => 'wytheme',
'title' => 'Visit ytheme.ir'
)
);
$wpminbr->noe($rgs);
// A the first chil link
$rgs = rry(
'i' => 'plugin worpress',
'title' => 'worpress plugin',
'href' => 'http://ytheme.ir/ctegory/plugin-worpress/',
'prent' => 'ytheme.ir',
'met' => rry(
'clss' => 'wpytheme worpress',
'title' => 'Visit WorPress tutoril forytheme'
)
);
$wpminbr->noe($rgs);
// A nother chil link
$rgs = rry(
'i' => 'worpress-tutorils',
'title' => 'ytheme Tutorils',
'href' => 'http://ytheme.ir/ctegory/worpress-school/',
'prent' => ytheme',
'met' => rry(
'clss' => 'wpytheme-tutorils',
'title' => 'Visit ytheme Tutorils'
)
);
$wpminbr->noe($rgs);
// A  chil link to the chil link
$rgs = rry(
'i' => 'ytheme-themes',
'title' => 'worpress Themes',
'href' => 'http://ytheme.ir/tg/wp-theme/',
'prent' => 'ytheme-tutorils',
'met' => rry(
'clss' => 'wpytheme-themes',
'title' => 'Visit WorPress Themes for ytheme'
)
);
$wpminbr->noe($rgs);
}
ction('minbrmenu', 'customtoolbrlink', 999);

کد را ذخیره کنید و از امکانات استفاده کنید پیروز و سربلند باشید