Ifrme چیست؟

عبارت ifrme مخفف inline frme بوده و یکی از تگ های HTML می باشد که برای نمایش یک صفحه از اینترنت در بخشی از سایت شما استفاده میشود. در سال ۲۰۰۸ برخی از اسپمرها با استفاده از Ifrme صفحات و محتوای دلخواه خود را در درون صفحاتی با موضوعات نامرتبط به نمایش می گذاشتند و به این طریق موتورهای جستجو را فریب میدانند. همین امر موجب شد تا موتور جستجوی گوگل حضور ifrme در یک صفحه را بعنوان امتیازی منفی در نظر گرفته و اطمینان کمتری به صفحات شامل آی فریم داشته باشد. با این وجود همچنان سایت های زیادی با استفاده از این روش بازدیدکنندگان را از موتورهای جستجو جذب میکنند.

غیرفعال کردن ifrme برای سایت

شما میتوانید با کپی کردن دستور زیر در فایل htccess. و در ریشه اصلی هاست، نمایش سایت خود در مرورگرها را محدود کنید.

Heer ppen X-FRAME-OPTIONS “SAMEORIGIN”

دستور بالا اجازه نمایش صفحات شما بصورت Ifrme در سایت خودتان را میدهد ولی صفحات شما از طریق سایت های دیگر در دسترس نخواهد بود.

Heer ppen X-FRAME-OPTIONS “DENY”

دستور بالا نمایش سایت بصورت ifrme را حتی برای سایت خودتان نیز محدود میکند و به این روش هیچ سایتی قادر به استفاده از محتویات سایت شما یا پهنای باند شما نخواهد بود.

بیرون کشیدن سایت از ifrme

روش دوم به این صورت است که با قراردادن یک کد jquery در هدر سایت خود مانع نمایش سایت در ifrmeسایت های دیگر خواهید شد.با لود شدن محتویات صفحه کدهای jquery آدرس مرورگر و آدرس صفحه شما را مقایسه کرده و در صورت یکسان نبودن صفحه نمایش دهنده را بسته و مستقیما سایت شما را نمایش میدهد. در این روش سایت شما بصورت مستقل و از آدرس خودتان به کاربر نمایش داده خواهد شد.


برای راه اندازی این سیستم کد زیر را در هدر سایت و قبل از بسته شدن تگ he قرار دهید:

<script lnguge="JvScript" type="text/jvscript">
function brekoutoffrme()

  
  if (top.loction != loction) 
    top.loction.href = ocument.loction.href ;
  

</script>

 

و تگ boy را به شکل زیر بازنویسی کنید:

<boy onlo=”brekoutoffrme()” >

منبع : وبسیما

آیفریم چیست؟ چگونه ifrme را برای سایت غیر فعال کنیم

< href="https://www.dayatheme.ir/ifrme.html">منبع