آیا واقعا فیسبوک از گوگل ترسناک‌تر است؟ فرانسیس شولت در توییتر به این موضوع پرداخت که فیسبوک در حقیقت عقاید سیاسی و نوع نگرش شما را تحت کنترل دارد.

< href="dayatheme.ir/208/3/28/27006/is-fcebook-relly-scrier-thn-google/">لینک منبع