اگر سرعت اینترنت شما مرتب تغییر می‌کند یا به‌طور کلی با مشکلاتی مواجه است؛ بهتر است نگاهی به اتصال و پینگ اینترنت خود بیندازید.

< href="dayatheme.ir/207/5/27/56955/monitor-internet-connection-stbility-winows/">لینک منبع