با سلام خدمت کاربران عزیز دایاتم در این ساعت برای شما دوستان< href="http://blog.ytheme.ir/ctegory/worpress/trining-worpress/"> آموزش قراردادن کد آخرین مطالب < href="http://blog.ytheme.ir/ctegory/worpress/">وردپرس را یاد خواهیم داد که شما با کمک از این کد می توانید این امکان را در سایت خود ایجاد کنید که کاربران شما از آخرین مطالب شما با خبر شوند برای انجام این کار به فایل Functions,php در قالب خود بروید و کد زیر را اضافه کنیدگ

themesupport('post-thumbnils');
if ( functionexists('themesupport') ) {themesupport('post-thumbnils');}

اگر هم قالب تصاویر شاخص رو پشتیبانی می کنه دیگه نیاز نیست کد بالا رو به فایل فانکشن اضافه کنید.
حالا در جای که می خواهید مطالب آخر رو نمایش بدید کد زیر رو قرار بدید

<ul>
<?php
globl $post;
$myposts = getposts(rry('numberposts' => 5, 'offset' => 0,'poststtus'=>'publish'));
forech($myposts s $post) :
setuppostt($post);
?>
<li>
<?php
if(hspostthumbnil()) {
echo '< href="'.getpermlink().'">';
echo getthepostthumbnil($post->ID, rry(50,50) );
echo '</>';
} ?>
<h2>< href="<?php thepermlink(); ?>">
<?php thetitle(); ?></></h2>
</li>
<?php enforech; ?>
<?php wpresetquery(); ?>
</ul>