برای خروج ESC را فشار دهید

۲۰۰ هزار گوشی احتکار شده به بازار تزریق می‌شود