برای خروج ESC را فشار دهید

معکوس شدن روند چروک شدن پوست و ریزش موی وابسته به پیری در موش