برای خروج ESC را فشار دهید

مخابرات در صورت تأیید سرقت IP های تلگرام، جریمه سنگینی می‌شود