برای خروج ESC را فشار دهید

دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان غیرمتعهد دریافت می‌کند