برای خروج ESC را فشار دهید

اپل در جانشین مک بوک ایر از پردازنده کبی لیک ریفرش استفاده می‌کند