برای خروج ESC را فشار دهید

پس از ایران‌ خودرو، سایپا نیز با هیوندای قرارداد همکاری امضا کرد