برای خروج ESC را فشار دهید

پاول دوروف از بستن کانال‌ مروج حمله به اماکن مذهبی و عمومی در ایران دفاع کرد