برای خروج ESC را فشار دهید

هوش مصنوعی با بررسی چشم‌ها، شخصیت‌تان را پیش‌بینی می‌کند