برای خروج ESC را فشار دهید

دوچرخه برقی با قابلیت تاشوندگی در یک ثانیه معرفی شد