برای خروج ESC را فشار دهید

بات نت اینترنت اشیای ریپر، تهدیدی جدی برای اینترنت