آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت هفتم – Activities

آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت دهم – Content Providers در اندروید

آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت دهم – Content Providers در اندروید

[ad_1] کامپوننت ارائه دهنده محتوا داده های یک برنامه را در صورت درخواست سایر برنامه ها در اختیار آنها قرار می دهد. چنین درخواست هایی بوسیله متدهای کلاس های ContentResolver انجام می شوند. ارائه دهنده محتوا می تواند از روش های مختلفی برای ذخیره اطلاعات خود استفاده کند و اطلاعات می توانند در پایگاه داده […]