آموزش برنامه نویسی اندروید – قسمت هشتم – سرویس ها در اندروید

آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت یازدهم – تاریخ و زمان در جاوا

[ad_1] تاریخ و زمان در جاوا جاوا کلاس Date موجود در بسته java.util را ارائه داده است. این کلاس تاریخ و زمان جاری را کپسوله می کند. کلاس Dateاز دو سازنده پشتیبانی می کند. این سازنده ها در جدول زیر نشان داده شده اند. Sr.No. Constructor & Description ۱ Date( ) این سازنده شی را […]