روش نوینی از درآمدزایی اینترنتی به نام دزدی رمزنگاری شده پدید آمده است که ممکن است جایگزین تبلیغات اینترنتی شود.

< href="dayatheme.ir/207/0/26/223876/cryptocurrency-kills-online-vertising/">لینک منبع